OPRAVY A DOKONČENÍ BYDLENÍ

Program pomoci vdovám, sirotkům a dalším pořebným se zajištěním bydlení

Právo na důstojné bydlení je jedno ze základních práv lidských bytostí. Pomáháme vdovám a sirotkům, postiženým a jiným potřebným s opravou jejich obydlí v místním stylu a úrovni ubytování. Snažíme se tím naplnit nejzákladnější lidskou potřebu mít kde složit hlavu. Podmínky lidských obydlí se kterými se setkáváme si většina Evropanů nedovede ani představit a jsou hluboko pod úrovní, kterou bychom nazvali jako základní. Stačí však často malé částky na materiál a dobrovolnická práce, abychom byli schopni zásadní způsobem změnit tyto skutečnosti a stav ve kterém jsou někteří lidé zde nuceni žít. 

ŠKOLNÍ BUDOVY A ZÁZEMÍ

Program vytváření zázemí pro poskytování vzdělání

Český tým v roce 2010 realizoval stavbu další samostatné budovy školy "Eva Werner School" pomocí dvou spojených konstrukcí "One Day School". Byl tak vytvořen prostor pro nové čtyři třídy. Tím byla vytvořena možnost zdvojnásobit počet žáků školy na celkových 100-120 žáků. 

V roce 2013 byla dokončena budova školy v Sao Hill a v následujícím roce jsme od ledna začali výuku.

V lednu roku 2016 jsme položili základy budovy v obci Sao Hill na stejném pozemku jako je stávající škola. V červnu až srpnu jsme pokračovali ve stavbě a dům dokončili, tak aby se v něm dalo bydlet a tím pozemek a budovy včetně jejich vybavení byly zapezpečeny proti případným zlodějům a poškození. (Učitel dosud bydlel 4 km od školy). Před naším odjezdem v polovině srpna již chyběly pouze drobné úpravy jako malování, podbití stropu apod. Dům slouží pro ubytování učitele ze školy a pro instalaci solárního systému pro školu a dům.

Celkové výdaje ve výši 212 127 Kč na učitelský dům (Teacher's house) byly financovány ze sbírek koncertů GFA a od dárců projektu GFA, které jsme sbírali několik let.  Peníze byly uloženy na bankovním účtu ASI v ČSOB a v průběhu stavby postupně čerpány výběrem v místní měně TSH na úhradu stavebních prací a stavebního materiálu. Účetně byly účelově vázané peníze evidovány v účetnictví organizace na účtech 911, tedy fondu GFA SC Bethany a GFA Škola Sao Hill.

Fondy 911 - jedná se o zdroje krytí majetku nevýdělečné organizace, které nejsou vlastním jměním a které mají předem stanoven účel, na který jsou určeny např. z výtěžků sbírek určených na předem stanovený účel apod.

Jsme velmi rádi,  že dům je již užíván a vynaložené prostředky dárců naplnily účel daru. Přes den škola i dům slouží pro vzdělání dětí a zázemí pro učitele a jeho rodinu. Díky solárnímu systému a vlastní výrobě elektřiny slouží i pro vzdělání dospělých a to ve večerních hodinách po jejich návratu z práce na poli. O vyučování negramotných dospělých nás požádal starosta obce. S velkou radostí konečně můžeme vyhovět.

Soupis dokladů a vyúčtování finančních prostředků účtu 042 - sestava z účetnictví.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

Program stavby budovy akutní péče o opuštěné kojence a batolata do 2 let

Vzhledem k vysokému procentu sirotků a nízké úrovni zdravotní péče v prvních měsících života je třeba postavit základnu projektu zprostředkovávající nejen již zmíněnou zdravotní péči, ale i systém osvojení sirotků dalšími členy rodiny. Jedná se primárně o děti ve věku do dvou let. Cílem je pomoc dětem, které bez matky nejsou schopni existence. Následná je i pomoc osvojujícím členům širšího rodinného kruhu s návratem jejich člena pro překlenutí život ohrožující krize. 

Program má připravenu stavební studii a pozemky.

SDÍLEJTE NAŠI STRÁNKU