VZDĚLÁNÍ

Program zajištění kvalitního vzdělání pro sirotky a děti vdov

Vzdělání je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i komunit všude na světě. V oblasti kde pracujeme je pro většinu dětí téměř nedosažitelné, i když umožňuje velkou změnu budoucí kvality jejich života. Mnoho rodin nedokáže ušetřit dostatek financí aby mohli všechny děti chodit do školy, potřebuje, aby děti doma či mimo domov pracovaly či pro ně není vzdělání hodnotou. Uzce spolupracujeme se školou "Eva Verner school", kterou provozuje Kibidula Farm a která poskytuje kvalitativně nadstandardní základní vzdělání v současnosti pro 100 dětí. Ikdyž je výuka poskytována zdarma jako na státních školách, vzhledem ke státním nařízením pro provoz škol se náklady na pomůcky a další vybavení stojí 2500 Kč pro jedno dítě na školní rok. Pomáháme sirotkům a dětem vdov, aby mohli na toto vzdělání dosáhnout.

Protože chceme mít vzdělané děti, aby dobře uplatnili v jejich životě, posíláme je do školy. Tuhle naši samozřejmost nemůže udělat většina chudých lidí v této oblasti. Stačí 2500,- Kč, hodnota jednoho dětského dárku pod vánočním stromečkem a můžete zajistit celý školní rok pro chudé dítě. Přidejte se k nám.

ŠKOLA SAO HILL

Provozujeme vlastní školu ve vesnici Sao Hill

Ve spolupráci s "Eva Werner scholl" jsme založili pobočku této školy ve vesnici Sao Hill pro 25 dětí a plně hradíme náklady na provoz vč. platu učitele. Poskytujeme materiální podporu chudým rodinám, aby měly možnost své děti do naší školy poslat (například pomocí programů bezplatného poskytování školních pomůcek či vydávání bezplatných obědů). Výuka je na úrovni předškolní a základní včetně výuky anglického jazyka a swahilštiny.

Vzdělání poskytuje možnost změnit své postavení ve společnosti. Vzdělaný člověk je schopen chápat život v širších souvislostech, uvědomit si své svobody i odpovědnost za ně a mít lepší účast na občanském životě. Vzdělání je tak základním předpokladem pro zlepšení životní úrovně obyvatel a i vy můžete k tomu přispět.

Na základě požadavku vedení vesnice připravujeme také večerní výuku pro starší obyvatele, kteří neměli přístup k základnímu vzdělání

VIDEO O ŠKOLE V SAO HILL

Online video na Youtube o historii a činnosti naší školy v obci Sao Hill. Škola začala svůj provoz v lednu 2014, tedy se začátkem oficiálního školního roku v Tanzánii. Přes počáteční problémy , kdy jsme se potýkali s určitou nedůvěrou místních obyvatel se nyní situace stabilizovala a věříme v trvalý a udržitelný rozvoj školy a výuky. Nastavili jsme také účinnou spolupráci s představiteli obce, která je pro provoz školy nezbytná.

SDÍLEJTE NAŠI STRÁNKU